Informacijski center Krajinskega parka Goričko
Grad 191, 9264 Grad
Tel: ++386 2 551 88 60,
Fax: ++386 2 551 88 63
tel.: (031) 354 149
e-pošta: park.goricko@siol.net

Članki

Kačova mlaka - odstranjevanje zarasti

mlaka, 14.11.2014

15.11.2013

 

Kačova mlaka je naravna vrednota drľavnega pomena. Spričo priostnosti hranil, ki se stekajo vanjo je bujna vodna vegetacija, ki jo zaposleni v JZ KP Goričko vsako leto ročno odstranjujejo, za to da bo v mlaki še prosta vodna površina, ki jo bodo pomladi naselile dvoľivke s svojim glasnim svatbenim plesom.

Mlaka je pomembno ľivljenjsko okolje v območju Natura 2000 za kar nekaj vrst, ki jih varuje direktiva o habitatih npr.: veliki studenčar, veliki pupek, hribski urh; verjetno se nad njo hrani tudi kateri od netopirjev in prileti varovana ptičja vrsta. Seveda v njej ľivijo tudi drugi organizmi, ki oľivljajo vodo, obreľje in rastlinje in še niso na seznamu ogroľenih in redkih vrst. Zato je skrb za ohranjanje in vzdrľevanje tem bolj pomembna.  
Mlako najdete v Pörgi pri Gradu, nedaleč od Vulkanije, poleg črpališča pitne vode. Vabljeni k ogledu sedaj in pomladi.
Besedilo: S.Dešnik
Foto: K. Malačič

 

Kačova mlaka je naravna vrednota drľavnega pomena. Spričo priostnosti hranil, ki se stekajo vanjo je bujna vodna vegetacija, ki jo zaposleni v JZ KP Goričko vsako leto ročno odstranjujejo, za to da bo v mlaki še prosta vodna površina, ki jo bodo pomladi naselile dvoľivke s svojim glasnim svatbenim plesom.

Mlaka je pomembno ľivljenjsko okolje v območju Natura 2000 za kar nekaj vrst, ki jih varuje direktiva o habitatih npr.: veliki studenčar, veliki pupek, hribski urh; verjetno se nad njo hrani tudi kateri od netopirjev in prileti varovana ptičja vrsta. Seveda v njej ľivijo tudi drugi organizmi, ki oľivljajo vodo, obreľje in rastlinje in še niso na seznamu ogroľenih in redkih vrst. Zato je skrb za ohranjanje in vzdrľevanje tem bolj pomembna.  

Mlako najdete v Pörgi pri Gradu, nedaleč od Vulkanije, poleg črpališča pitne vode. Vabljeni k ogledu sedaj in pomladi.

Besedilo: S.Dešnik
Foto: K. Malačič

Kristjan puli rogoz
v hladni vodi
Anton in Milan odvaľata biomaso
Copyright © Krajinski park Goričko | Design & production CREATIV Novi mediji d.o.o. |