Informacijski center Krajinskega parka Goričko
Grad 191, 9264 Grad
Tel: ++386 2 551 88 60,
Fax: ++386 2 551 88 63
tel.: (031) 354 149
e-po¹ta: park.goricko@siol.net

Članki

Rabja svatba v letu 2011 je končana

pogled

16.04.2011

Rabja svatba v letu 2011 je končana

Podobno kot v prejšnjih letih smo tudi letos postavili zaščitne mreµe za dvoµivke ob Ledavskem jezeru na regionalni cesti R2-440 v Kraščih, ob lokalni cesti Krašči-Ropoča ter ob ribnikih v Kančevcih.

Letos smo prve osebke opazili šele 14. marca, migracija pa je vrhunec dosegla v topli deµevni noči med 16. in 17 marcem, ko smo zabeleµili čez 2000 osebkov dvoµivk. Bolj se je pribliµeval april, manj dvoµivk je bilo opaziti za mreµami, smo pa opazili, da se nekatere µe vračajo iz vode proti poletnim bivališčem, zato smo se odločili, da nemudoma odstranimo zaščitne mreµe.

Ocenjujemo, da je bila akcija zelo uspešna, saj smo čez ceste na vseh treh lokacijah prenesli skupno kar 11.710 dvoµivk. Velika večina teh so bile navadne krastače, nekaj pa je bilo tudi rjavih in zelenih µab ter reg, velikih in navadnih pupkov. Presenečenje nam je pa pripravila česnovka, saj te vrste ob Ledavskem jezeru nismo zabeleµili µe od leta 2005.

Neposredno ob mreµah velikega povoza dvoµivk ni bilo, zabeleµili smo nekaj čez 50, med tem ko je bilo na nezavarovanih odsekih, kjer se na glavno cesto priključijo poljske poti povoµenih pribliµno 550 osebkov. Precej čez 1000 dvoµivk pa so v tem času povozili na cesti severno od Ledavskega jezera, kar je vsaj za 10 krat večja številka kot pred dvema letoma, ko je le ta cesta bila še makadamska. Tudi letos smo pregledovali betonske zbiralnike vode ob cestah in iz njih rešili preko 350 dvoµivk, ki so nevede popadale v smrtonosne pasti, saj zaradi globine, dvoµivke ne morejo ven in sčasoma zaradi pomanjkanja hrane poginejo.

Ob toplih deµevnih nočeh, ko jih je bilo na cestah največ sta nočno patruljo ob Ledavskem jezeru spet opravljala Valentina Novak in Robi Bertalanič, v veliko pomoč nam je bila Renata Rnidarič iz občine Cankova, ki je znova zelo motivirala učence OŠ Cankova. Tako so se nam tudi letos pridruµili učenci: Adela Pintarič, Jerneja Kuzma, Klementina Kuzma, Lara Recek, Rnidarič Luka in Rnidarič Aneja. V goste iz Ljubljane pa nam je prišel še Jure Grgasovič.  

Tudi v tem letu smo pomoč poiskali preko študentskega servisa. Posebna  zahvala pa je namenjena Polonci Hüll, ki je neumorno zgodaj zjutraj in nato še zvečer pridno pobirala dvoµivke, hkrati pa si vse skrbno beleµila, saj se je odločila, da bo na to temo pripravila diplomsko nalogo.

Vsekakor pa akcija »Pozor dvoµivke na cest« ne bi bila mogoča, brez  delavcev vključenih v program javnih del Javnega zavoda Krajinski park Goričko in občine Cankova, ki so pod budnim očesom Antona Gjergjeka, opravili fizično najzahtevnejši del-postavljanje mreµ, kjer nam je na pomoč priskočil tudi domačin iz Serdice Robi Gjergjek.

Postavljanje zaščitnih mreµ je le eden od ukrepov varstva dvoµivk, ki pa ne zadostuje, če ne varujemo poleg mrestišč (vode, kjer se dvoµivke razmnoµujejo) tudi prehranjevalne habitate dvoµivk, kot so ekstenzivni travniki in sadovnjaki, gozdovi, ter še posebej pomembne mejice.

Vsekakor pa smo premalo pozorni na dejstvo, da v nravno okolje vnašamo preveč fitofarmacevtskih sredstev, kmetijskih, gospodinjskih in industrijskih odplak. Če  se bo tak trend nadaljeval, se lahko zgodi, da bo prihajalo do lokalnih izumiranj dvoµivk in s tem bomo izgubili tudi ljudje: Ne bo več dvoµivk, ki bi nam brezplačno izvajale tako imenovane ekosistemske koristi (regulacija majhnih µivali, ki v kmetijstvu, sadjarstvu in vrtnarstvu lahko predstavljajo škodljivce).

Besedilo in slika: Kristjan Malačič

Copyright © Krajinski park Goričko | Design & production CREATIV Novi mediji d.o.o. |