Informacijski center Krajinskega parka Goričko
Grad 191, 9264 Grad
Tel: ++386 2 551 88 60,
Fax: ++386 2 551 88 63
tel.: (031) 354 149
e-po¹ta: park.goricko@siol.net

Aktualne

Aktualne

VGASNIMO POSVEJTE V OBČINI GORNJI PETROVCI


nočna panorama Sobote z Bodonskega brega
 
Datum 12.11.2010
Organizator Javni zavod Krajinski park Goričko
Lokacija Evangeličanska cerkev v Kriµevcih
 

VGASNIMO POSVEJTE 
V  OBČINI  GORNJI  PETROVCI
Večerni pogovori o naravi v letu biotske raznovrstnosti
PETEK, 12. NOVEMBER 2010 OB 18.00
EVANGELIČANSKA CERKEV, KRIREVCI 
Vabimo vas na pogovor s predavanji o vplivih svetlobnega onesnaµevanja na človeka in µivali. Prisluhnili bomo biologinji dr. Maji Zagmajster, Biotehniška fakulteta univerze v Ljubljani, tudi članici Slovenskega društva za proučevanje in varstvo netopirjev in zdravnici, prim.mag. Branki Belovię dr.med.,  Zavod za zdravstveno varstvo v Murski Soboti.
Po predavanju in pogovoru se bomo sprehodili okoli cerkve in ob jasnem nebu opazovali zvezde z Ernestom Harijem, članom društva za opazovanje zvezd, Kmica.
Seveda je še veliko neodkritega, zato se veselimo pogovora z vami, kjer nam boste zaupali vaša izkustva iz narave in krajine.
Vabljeni na večerni pogovor v Kriµevce.
Javni zavod Krajinski park Goričko
Info: Stanka Dešnik, 031 354 149
e-pošta: stanka.desnik@goricko.info

VGASNIMO POSVEJTE V  OBČINI  GORNJI  PETROVCI

Večerni pogovori o naravi v letu biotske raznovrstnosti

PETEK, 12. NOVEMBER 2010 OB 18.00

EVANGELIČANSKA CERKEV, KRIREVCI 

Vabimo vas na pogovor s predavanji o vplivih svetlobnega onesnaµevanja na človeka in µivali. Prisluhnili bomo biologinji dr. Maji Zagmajster, Biotehniška fakulteta univerze v Ljubljani, članica Slovenskega društva za proučevanje in varstvo netopirjev in zdravnici, prim. mag. Branki Belovię, dr.med.,  Zavod za zdravstveno varstvo v Murski Soboti.

Po predavanju in pogovoru se bomo sprehodili okoli cerkve in ob jasnem nebu opazovali zvezde z Ernestom Harijem, članom društva za opazovanje zvezd, Kmica.

Seveda je še veliko neodkritega, zato se veselimo pogovora z vami, kjer nam boste zaupali vaša izkustva iz narave in krajine.

Vabljeni na večerni pogovor v Kriµevce.

Javni zavod Krajinski park Goričko

Info: Stanka Dešnik, 031 354 149, e-pošta: stanka.desnik@goricko.info


Društvo za temno nebo Slovenije se več kot 15 let µe trudi z ozaveščanjem Slovencev o škodljivosti svetlobnega onesnaµevanja, k čemur se prirudµujemo tudi zaposleni v Javnem zavodu Krajinski park Goričko. Tako bomo letos izvedli µe drugo tovrstno akcijo, ki je namenjena osvetlitvi te problematike z namenom pozvati pristojne k spoštovanju Uredbe in k dejanskemu ugašanju luči ali zamenjavi obstoječih svetil s primernejšimi. 

Prvo akcijo smo izvedli za Dan Zemlje v Bodoncih, 23.aprila 2009. Članek o tem preberite tukaj.

Na spletni strani Društva za temno nebo Slovenije http://www.temnonebo.org/ boste našli Priročnik za občine, podjetja in ustanove ter zloµenko z informacijami o vplivih svetlobnega onesnaµevanja.

Nemška TV hiša, ZDF, je 9.9.2010 objavila prispevek o tem kako se v Sloveniji spopadamo s problemom svetlobnega onesnaµevanja. Slovenije je namreč prva drµava na svetu, ki ima Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaµevanja okolja, ki jo je sprejela vlada 30 avgusta 2007. Prispevek si lahko ogledate tukaj.

Dodatne informacije

Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaµevanja okolja
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE • UL št. 62, 30. 7. 2010
 
Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaµevanja okolja
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE • UL št. 109, 30. 11. 2007
 
Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaµevanja okolja
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE • UL št. 81, 7. 9. 2007

vabilo in plakat
Copyright © Krajinski park Goričko | Design & production CREATIV Novi mediji d.o.o. |