Informacijski center Krajinskega parka Goričko
Grad 191, 9264 Grad
Tel: ++386 2 551 88 60,
Fax: ++386 2 551 88 63
tel.: (031) 354 149
e-pošta: park.goricko@siol.net

Članki

Mednarodno tekmovanje v košnji z ročno koso v Krajinskem parku Goričko

21.05.2010

Mednarodno tekmovanje v košnji z ročno koso v Krajinskem parku Goričko

Pevsko društvo Selo in Javni zavod Krajinski park Goričko sta 16. maja 2010 v Selu organizirala prvo mednarodno tekmovanje v košnji z ročno koso. To je bilo hkrati tudi prvič, da sta se pri promociji tradicionalne košnje travnikov z ročno koso združili organizaciji, ki si prizadevata ohranjati kulturno in naravno dediščino Krajinskega parka Goričko. Skupaj z zaposlenimi iz Narodnega parka Örség, ki je del 3-deželnega parka Goričko-Raab-Örség ob Evropski Zeleni vezi smo uspeli zbrati 42 tekmovalcev iz Slovenije, Madžarske in Srbije. Med drugimi se je tekmovanja udeležila tudi skupina koscev in kosic iz Krajinskega parka Šturmovci, ob reki Dravi. Tamkajšnje TD Markovci namreč vsako leto v juniju izvede košnjo kot prireditev, na kateri prikažejo običaj košnje travnikov ob Dravi. Letos bo takšna košnja potekala 26. junija.

Tekmovanje v Selu je potekalo v treh kategorijah in sicer: moški - do starosti 60 let, ženske - brez starostne omejitve ter veterani - 60 let in več. Po kategorijah so bile razdeljene tudi velikosti tekmovalnih površin; moški 7 x 7 m, ženske 5 x 7 m in veterani 5 x 7 m. Da bi se izognili morebitnim poškodbam so bile vse »parcele« omejene s pokošenim pasom travnate površine.

Skupina treh sodnikov je z merjenjem časa ter s številkami od 1 do 10 ocenila kvaliteto pokošene tekmovalne površine. Povprečno izmerjenemu času vseh treh sodnikov so prišteli ocene za kvalitetno pokošeno površino.

Tekmovali so 3 moški in ena ženska iz Srbije, Ljig, 3 moški in 1 ženska iz Narodnega parka Őrség in 34 Slovencev od tega 25 moških in 9 žensk. V kategoriji veterani je tekmovalo 9 moških.

Rezultati tekmovanja:

Kategorija moški:

1. Koloman Kozic Ivanjševci, Goričko
2. Šijanec Anton, Jamna, Prlekija
3. Martin Makari Selo, Goričko

Kategorija ľenske:

1. Cifer Gizela, Selo, Goričko
2. Puhan Marija, Čikečka vas, Goričko
3. Knuplež Anica, Sv. Trojica, Slovenske gorice

Kategorija veterani :

1. Knuplež Alojz iz Sv. Trojica, Slovenske gorice
2. Erlač Stanislav, Zabovci pri Ptuju, Podravje
3. Balajc Mihael, Selo, Goričko

Najstarejši tekmovalec je bil star 83 let in najmlajši 13 let, najdaljša kosa je merila 143 cm.

Po tekmovanju so zaposleni v Javnem zavodu Krajinski park Goričko predstavili projekt »Trajnostna raba Natura 2000 habitatov vzdolž Slovensko-Madžarske meje« in naravi prijazno košnjo. Projekt je sofinanciran iz Operativnega programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Madžarska 2007-2013. Cilj projekta je izdelava modela trajnostne rabe kulturne krajine, ki temelji na naravnih, gospodarskih in družbenih danostih območja ob slovensko-madžarski meji in katerega cilj je ohranjanje biotske raznovrstnosti v omrežju Natura 2000.

Z nami so se je na stojnicah predstavili lectarka Jožica Celec, kovač Franc Franko, zeliščar Lovro Vehovar in Ekološki center SVIT, ki je partner v projektu Krajina v Harmoniji. Na njegovi stojnici so bili na pokušino tudi še siri in namazi iz ovčjega in kozjega mleka podjetja Gorički raj, ki smo mu zaupali upravljanje z opremo v sirarni, ki nastaja v okviru projekta v Ratkovcih.

Na stojnici se je s promocijskim gradivom predstavil tudi Narodni park Őrség, prireditve pa se je udeležil tudi njegov direktor Ferenc Markus. Prireditev so obiskali tudi prijatelji iz društva Auniwand’n, dr. Joachim Tajmel in Franz Lex iz Naravnega parka Raab, ki so za naslednje leto že zagotovili tudi svojo udeležbo na tekmovanju. 

Prireditev se je zaključila z razglasitvijo najboljših, s šaljivimi igrami ter predstavitvijo izdaje knjige skečev »Brez nemakov nega smeha«. 

Kljub slabemu vremenu, in zaradi tega manjšemu številu gledalcev tekmovanja košnje, je prireditev zagotovo uspela v mednarodnem merilu, predvsem pa se je razvilo veliko idej o organizaciji košnje posebej občutljivih habitatov, travnikov, ki jih je prav zaradi ohranjanja biotske raznovrstnosti najbolje kositi na roke. Prireditev tako obeta skrb za vzgojo mladh koscev, ki bodo obvaladli tehniko ročne košnje tudi v prihodnje.

Besedilo: Gregor Domanjko in Stanka Dešnik, Javni zavod Krajinski park Goričko

Foto: Gregor Domanjko, Kristjan Malačič in Stanka Dešnik

Posnetek ekipe RTV SLO, ki je bil predvajan v informativni oddaji Slovenska kronika, 17. 05. 2010 ob 17.00.

http://tvslo.si/predvajaj/slovenska-kronika/ava2.69732002/

Košnja v Selu, 16.05.2010 - K. Malačič
Košnja v Selu, Gregor Domanjko
Košnja v Selu

Copyright © Krajinski park Goričko | Design & production CREATIV Novi mediji d.o.o. |