Informacijski center Krajinskega parka Goričko
Grad 191, 9264 Grad
Tel: ++386 2 551 88 60,
Fax: ++386 2 551 88 63
tel.: (031) 354 149
e-pošta: park.goricko@siol.net

Članki

Postaje na Trubarjevi ľivljenjski poti

12.03.2010

Četrtek 11. 3. 2010

Leto 2008 je v Sloveniji pomembno zaznamovalo spomin na Primoľa Trubarja, prvega slovenskega protestantskega pridigarja in pisca ter prevajalca v slovenski jezik. Motiv obiskati kraje na njegov ľivljenjski poti, je bil dovolj močan tudi profesorju in arhitektu Alojzu Drašlerju, ki poučuje bodoče krajinske arhitekte na Biotehniški šoli. S skicirko, svinčnikom in kredo se je podal po njegovi poti in nastale so risbe, ki so bile prvič razstavljene v Rašici, rojstnem kraju Primoľa Trubarja v letu 2008 ko smo praznovali 500 letnico njegovega rojstva.

Evforija Trubarjevega leta je potihnila in risbe so pristale v arhivu profesorja Drašlerja. Da ne bi ostale tam za večno, je bilo dovolj nekaj telefonskih klicev in priromale so v dom Štefana Küzmiča v Puconce. Razstavo smo pripravili zaposleni v Javnem zavodu Krajinski park Goričko in Zavodu za razvoj občine Puconci.

Svečani otvoritvi razstave, v četrtek 13.03.ob 13.00, so v Puconcih poleg avtorja, Alojza Drašlerja, prisostvovali tudi njegovi študenti prvega in drugega letnika Krajinske arhitekture, škof evangeličanske cerkve, g. Geza Erniša, predsednik protestantskega društva Primoľ Trubar, g. Viktor Rakelj, ľupan občine, g. Ludvik Novak, avtorji filma Rodoljub ilirski iz ekonosmke gimnazije, predstavniki evangeličanske cerkve, ekonomske gimnazije, osnovne šole in medijev.

Poslej so risbe Alojza Drašlerja v upravljanju Doma Štefana Küzmiča, saj so jih dobili v dar. Na ogled bodo do konca meseca aprila. Za tem pa bodo na ogled še kje drugje v Pomurju.

Otvoritev razstave v Puconcih je bila tudi dovolj močan motiv za izlet v Prekmurje tudi za študente. Z njimi smo pred otvoritvijo obiskali  lončarsko vas Filovci in Plečnikovo cerkev v Bogojini. Vzdušje in njihovo zavzetost je najbolje videti v priloľenem fotoalbumu.

Zapisala in fotografirala: Stanka Dešnik


Obisk študentov krajinske arhitekture in otvoritev razstave A.Drašlerja

Copyright © Krajinski park Goričko | Design & production CREATIV Novi mediji d.o.o. |