Informacijski center Krajinskega parka Goričko
Grad 191, 9264 Grad
Tel: ++386 2 551 88 60,
Fax: ++386 2 551 88 63
tel.: (031) 354 149
e-pošta: park.goricko@siol.net

Članki

WWD 2010 Svetovni dan mokriąč - pohod ob reki Muri

01.02.2010

WWD 2010 Svetovni dan varstva mokrišč
akcija mednarodnega komiteja za varstvo Mure
 NAŠA MURA-UNSERE MUR
“Ohranjanje mokrišč - odgovor na podnebne spremembe! “
10 let pohodov
ob Muri za Muro
 Mota - Melinci - Bistrica - Mota
Nedelja, 31. Januar 2010
ob 10:00
Trnek   Mota/Cven

Deset let mineva odkar se je 15 pohodnikov društva Tabrih, ki si prizadeva ohranjati naravno in kulturno dediščino odpravilo na prvi pohod ob Muri. Deset let mineva odkar ľelimo mokrišča ob Muri uvrstiti na svetovni zemljevid območij varovanih mokrišč po Ramsarski konvenciji. Kakšno je stanje po 10 letih?

S takšnim uvodnim nagovorom smo letos privabili preko 400 pohodnikov na nedeljski sprehod ob Muri, ki je bil letos izjemen. Izjemen zato, ker so se ga udeleľili prijatelji Mure ne samo iz Prekmurja, Prlekije, Gorenjske, Štajerske in ostale Slovenije, temveč tudi iz Avstrije, Madľarske in Hrvaške.

Med sprehodom smo si ogledali nekdanje struge Mure, se preko reke dvakrat peljali z brodom in med potjo izmenjali veliko misli in skovali ideje za sodelovanje v prihodnje. Po desetih letih organiziranih pohodov ob svetovnem dnevu mokrišč, lahko trdimo, da se je prireditev "prijela", postala je tradicionalna ne samo za ljudi ľeljnih pohodov v naravi, temveč kot ponovoletno srečanje ljudi, ki se ukvarjamo z varstvom narave pred uničujočimi posegi.

Letošnji moto Dneva mokrišč WWD2010 "Ohranjanje mokrišč-odgovor na podnebne spremembe" se bo še najbolj plastično odrazil v Pomurju, v primeru, če ne bomo znali ohraniti poplavnega sveta ob Muri z vsemi oblikami mokrišč; loga, rokavov, mrtvic, močvirnih depresij, občasnih mlak, mokrotnih travnikov, trstišč, prodišč in peščenih bregov. Mura je s svojim poplavnim svetom med nasipi kot zelena oaza med intenzivno obdelanimi njivami na obeh bregovih. Mura s svojimi mokrotnimi ľivljenjskimi okolji lahko uravnava mikroklimo široke Murske ravnice, ki jo padavine namakajo samo z 800 ml padavin na leto. Z izgubo tega poplavnega sveta, njegovo zoľitvijo in osušitvijo, lahko v Pomurju pričakujemo pospešene učinke podnebnih sprememb - pojav suše in nastajanje puščave.

Sporočilo pisarne Ramsar iz Glanda je tako jasno in nedvoumno. V Evropi smo zgubili ľe preveč mokrišč, čas je da ta, ki jih še imamo, ohranimo zanamcem. Mura, Drava in Donava so reke, ki s svojim porečjem tvorijo aorto Evrope - zato so prizadevanja ljudi iz drľav skozi katere tečejo te reke hvalevredna. Hrvatom in Madľarom je ľe uspelo, predsednika vlad sta podpisala sporazum za ustanovitev čezmejnega biosofernega rezervata. Ali bo to uspelo tudi vladam Avstrije in Slovenije? Po mnenju pohodnikov ob dnevu mokrišč bi to bilo plemenito dejanje za prihodnost.

Več o konvenciji Ramsar tudi v slovenskem jeziku

Članek je objavljen na spletni strani Ramsarske konvencije.

Besedilo in foto: Stanka Dešnik

WWD2010

 

WWD 2010-G.Domanjko

Copyright © Krajinski park Goričko | Design & production CREATIV Novi mediji d.o.o. |