Informacijski center Krajinskega parka Goričko
Grad 191, 9264 Grad
Tel: ++386 2 551 88 60,
Fax: ++386 2 551 88 63
tel.: (031) 354 149
e-pošta: park.goricko@siol.net

Aktualne

Aktualne

Večerni pogovori o naravi v mednarodnem letu biotske raznovrstnosti


 
Datum 05.02.2010 - 17.12.2010
Organizator Javni zavod Krajinski park Goričko
 

Združeni narodi so leto 2010 proglasili za mednarodno leto biotske raznovrstnosti. Več o tem najdete na spletni strani http://www.biotskaraznovrstnost.si/ in http://www.cbd.int/2010/welcome/.

V Javnem zavodu Krajinski park Goričko, smo si aktivnosti ozaveščanja zamislili kot večerne pogovore o naravi v vsaki od parkovnih občin na različne teme, ki se dotikajo biotske raznovrstnosti na Goričkem in posebej v obiskani občini. K pogovorom vabimo domače in tuje strokovnjake, ki nam bodo osvetlili posamezno temo. Sledil bo pogovor s poslušalci, od katerih bi radi izvedeli predvsem njihov pogled na razmere v življenjskem okolju, ki se prehitro spreminja zaradi naših potreb in posegov.
Kaj lahko pri tem stori vsak posameznik?
Udeležite se večernih pogovorov in morda skupaj najdemo katero od možnih rešitev.

Celoleten program je opisan spodaj. Podrobnješa vsebina posameznega večernega pogovora je/bo objavljena v rubriki aktualno/seminarji.

VEČERNI POGOVORI O NARAVI V MEDNARODNEM LETU BIOTSKE RAZNOVRSTNOSTI 2010

5. Februar. Gorički gozdovi pozimi. Bodonci. Osnovna šola.

19. Februar. Mejice in volčin. Erdősávok és a henye boroszlán. Hodoš

23. Februar. Steljniki. M. Sobota. KGZ

4. Marec. Steljniki. M. Sobota. KGZ

16. Marec. Krajini primerna kmetija. M.Sobota. KGZS- Zavod MS

18. Marec. Narcise in mejice v občini Cankova.

30. Marec. Mlake na Goričkem. Grad

17. April. Akcija: Očistimo Kobiljanski potok. Očistimo Slovenijo

17. April. Obvodni svet Kobiljanskega potoka. Kobilje

13. maj. Travniške orhideje. Dobrovnik. Strehovci

16. maj. Tekmovanje v košnji z ročno koso. Selo

15. Junij. Cvetoči suhi travniki in metulji. Fokovci

21. - 26. Avgust.  AGRA - biotska raznovrstnost, zdrava hrana in gibanje v naravi. Gornja Radgona

3. September. Evropska noč netopirjev

13. September. Metulji, dnevni in nočniki, OŠ Šalovci
13. september. 7.evropske noči nočnih metuljev, Hodoš, Dolenci

 1. Oktober. Narodni park Nockberge v 3 dimenzijah

 14. Oktober. Ptice in mokrotni travniki v občini Rogašovci

15. - 17. Oktober 4. Trideželno mikološko srečanje. Slovenija. Avstrija. Madžarska. Grad

15. Oktober. Gozd=kulturna krajina. Posvet na gradu Grad.

16. Oktober. Razstava gob. Grad
 
12. November. “Vgasnimo posvejte”. Križevci

Copyright © Krajinski park Goričko | Design & production CREATIV Novi mediji d.o.o. |