Informacijski center Krajinskega parka Goričko
Grad 191, 9264 Grad
Tel: ++386 2 551 88 60,
Fax: ++386 2 551 88 63
tel.: (031) 354 149
e-pošta: park.goricko@siol.net

Članki

Obnova gnezda za belo ątorkljo

20.11.2009

Obnovili smo temelje za gnezdo bele štorkljeRopoča 16, občina Rogašovci,
19. november 2010 med 8.30 in 10.00

Bela štorklja je pri nas spremljevalka človeka v kulturni krajini. Velikokrat smo lahko namreč priče prizoru, ko štorklje za kmetom, ki orje na njivi ali kosi na travniku pobirajo velike ľuľelke, majhne sesalce ali dvoľivke. Zdi se, da imajo štorklje veliko več koristi od človeka kot obratno. Vsaj v preteklosti je bilo tako. Avstrijski ornitologi (Joachim Tajmel; ustni vir) so namreč začeli opozarjati, da se njihovo število na območjih, kjer je vedno večji deleľ koruznih njiv, zmanjšuje. Obenem se na ľivalih in njihovih domovanjih kaľejo vplivi pospešenih klimatskih sprememb.

Tako smo v letošnjem popisu bele štorklje, ki ga vodi Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije skupaj s prostovoljci ugotovili, da se na območju Krajinskega parka Goričko veča deleľ štorkljinih gnezd, ki so zaradi obilnega deľevja ter neurij začela vidno razpadati. Eno izmed njih je v Ropoči ob domačiji Renate Šadl popolnoma razpadlo, ostal je le osrednji del s preperelimi ostanki lesa, ilovice in plastike. Na ľalost je večina gnezd na premajhnih podstavkih, zato so letos zunanji deli gnezd, ki visijo čez podstavke, zaradi preperelosti in teľe enostavno začeli odpadati. Včasih tudi s štorkljinimi mladiči. 

Na pobudo in ľeljo omenjene gospe smo se v Javnem zavodu Krajinski park Goričko odločili, da izdelamo primernejši podstavek in ga skupaj z zaposlenimi v Elektro Maribor, OE Murska Sobota, pritrdimo na obstoječi električni drog. Akcijo smo izpeljali tako, da so »elektrikarji« iz obstoječega podstavka najprej odstranili ostanke gnezda, zatem pritrdili nov podstavek in nato ponovno namestili stari del gnezda z vejami in humusom.

Ker se je akcija izkazala za uspešno in hitro, jo ľelimo nadaljevati tudi v prihodnje.

V Krajinskem parku Goričko je trenutno 20 gnezd bele štorklje, od tega so na sedmih letos uspešno gnezdile štorklje. Vsaj štiri so v nastajanju in na vsaj treh lokacijah bo potrebno zamenjati stare in neprimerne podstavke! Seveda ob podpori domačinov in podjetja Elektro Maribor, OE Murska Sobota.

Za več informacij pokličite telefonsko številko 02/551 88 68 ali pišite na gregor.domanjko@goricko.info ali kristjan.malacic@goricko.info.

Zapisal Gregor Domanjko

Dogodek je zabeleľen s fotografijami. S klikom se odpre album.

O beli štorklji preberite tukaj.

Z nakupom knjige Pepi in njegovo gnezdo prispevate k obnovi gnezd bele štorklje.


Obnova gnezda bele štorklje v Ropoči 16


Obnova bele štorklje v Ropoči 16

izjava za medije
Copyright © Krajinski park Goričko | Design & production CREATIV Novi mediji d.o.o. |