Informacijski center Krajinskega parka Goričko
Grad 191, 9264 Grad
Tel: ++386 2 551 88 60,
Fax: ++386 2 551 88 63
tel.: (031) 354 149
e-pošta: park.goricko@siol.net

Članki

Evropska noč netopirjev

13.09.2009

Petek,11. 9. 2009 med
se je OŠ Gornji Petrovci veliko dogajalo.

Prisluhnili smo multimedijskemu predavanju o netopirjih, ki ga je podal Primoľ Presetnik in si ogledali posnetke infrardeče kamere, ki je nameščena v kleteh gradu na Goričkem. Ztame so mo si ob sladkih dobrotah Monike Podgorelec in njeni razlagi ogledali učna razstava Netopirji na Goričkem (nastala v okviru projekta Varstvo dvoľivk in netopirjev v regiji Alpe-Jadran, Program INTERREG IIIA Slovenija Avstrija 2000-2006 ob sodelovanju Centra za kartografijo favne in flore ter JZ Krajinski park Goričko).

Sledila je netopirčkova ustvarjalnica in zabavljalnica, kjer so si učenci izdelali svoje netopirje na različne načine. Za OŠ Gornji Petrovci smo izdelali tudi dve netopirnici, domova za netopirje.

Najbolj zanimiv je bil večerni sprehod, na katerem smo opazovali in prisluškovali netopirjem z ultrazvočnimi detektorji

Netopirji so ogroľeni. Zmanjkuje jim hrane in ľivljenjskih okolij. Ljudje jim lahko pomagamo. To lahko storimo na več načinov. Ponoči naj bo temno. Ohranimo ľive meje in kulturno krajino. Ohranimo stara drevesa z dupli. Dovolimo jim prezimovati v cerkvenih zvonikih in na podstrešjih.
Da jim bomo laľje pomagali, moramo poznati njihove ľivljenjske navade. O vrstah netopirjev, ki ľivijo v Sloveniji lahko izveste več na strani Slovenskega društva za preučevanje in varstvo netopirjev. Člani društva, predvsem Monika Podgorelec, pa bo zelo vesela vskaršnega sporočila o opazovanju netopirjev in njihovih bivališčih. Lahko ji pišete na  mailto:monika.podgorelec@gmail.com ali jo pokličete na 031 882 377.

Tokrat smo se z vami na delavnici trudili: Primoľ Presetnik in Monika Podgorelec (SDPVN), Stanka Dešnik, Gregor Domanjko, Kristijan Malačič in Nataša Moršič (JZ Krajinski park Goričko), Danica Rems (učiteljica biologije na OŠ)

Besedilo: Stanka Dešnik
Foto: Kristjan Malačič, Gregor Domanjko in Stanka Dešnik

 

K.Malačič: Noč netopirjev v Gornjih Petrovcih

S.Dešnik: Evropska noč netopirjev v Gornjih Petrovcih, 11. 09.2009

From G.Domanjko: Noč netopirjev, G.Petrovci

Copyright © Krajinski park Goričko | Design & production CREATIV Novi mediji d.o.o. |