Informacijski center Krajinskega parka Goričko
Grad 191, 9264 Grad
Tel: ++386 2 551 88 60,
Fax: ++386 2 551 88 63
tel.: (031) 354 149
e-pošta: park.goricko@siol.net

Članki

Iąče se zlatovranka

Anna-Maria in Goran postavljata stojiąče

09.07.2009

Išče se zlatovranka

Potem, ko smo spomladi 2008 v dolini reke Ledave in Kučnice postavili 30 gnezdilnic za zlatovranke ter 3 za ostale velike duplarje, smo junija istega leta Kristjan, Reljko in Gregor preverili ali so se v njih resnično naselile zlatovranke. Po pregledu so bile naše ugotovitve naslednje: v dveh smo naleteli na panje divjih čebel, v eni je gnezdila samička velikega skovika, preostale so zasedli škorci. Po odprtju smo gnezdilnice očistili in jih tako pripravili za naslednjo gnezditveno sezono.

Da bi povečali moľnosti za naselitev zlatovranke smo pred zimo vhodne odprtine gnezdilnic zaprli. Upali smo, da jih bodo škorci, ki se v Evropo vrnejo nekaj tednov pred zlatovranko, naselili v manjšem številu. Ponovno smo jih odprli v mesecu aprilu, ko so se začele vračati prve zlatovranke. Obenem smo v okolici Kramarovec postavili pribliľno 20 lovilnih preľ, ki jim bodo sluľile za opazovališče ter izhodno mesto za lov na ľuľelke.

Na ľalost se naša predvidevanja in pričakovanja niso izpolnila, saj smo pri pregledu ugotovili, da so tudi letos v njih gnezdili škorci, razen v štirih, kjer so domovali 3 pari velikega skovika ter divje čebele.

Kaj je dejanski vzrok za neuspešno ponovno naselitev zlatovranke na Goričkem, lahko le ugibamo! Vsekakor je eden izmed pomembnih razlogov pomanjkanje velikih ľuľelk, kot so bramorji in velike kobilice, s katerimi se je domnevno izumrla ptica v Sloveniji, prehranjevala.

Ral, najverjetneje ne moremo računati, da se bo stanje spremenilo ľe prihodnje leto, saj s sosednje avstrijske Štajerske, od koder bi se ptice lahko naselile, poročajo o katastrofalnem poginu celotnega zaroda. Večdnevno deľevje je staršem preprečilo lov in hranjenje mladičev z ľuľelkami, ki so zaradi vsebnosti beljakovin ključnega pomena za rast in razvoj mladičev.

Napovedi niso roľnate, vendar ne smemo obupati!                                                                                                     

Več o lanskoletni akciji postavljanja gnezdilnic za velike duplarje si lahko preberete na tukaj

Goran pri odpiranju vhodne odprtine
črna ątorklja iąče hrano
Gregor preverja eno izmed gnezdilnic
Reljko naletel na gnezdo od ąkorcev
ki ga je treba zaradi zajedalcev odstraniti
najprej je treba preveriti, če je kdo doma
na poti nazaj
Copyright © Krajinski park Goričko | Design & production CREATIV Novi mediji d.o.o. |