Informacijski center Krajinskega parka Goričko
Grad 191, 9264 Grad
Tel: ++386 2 551 88 60,
Fax: ++386 2 551 88 63
tel.: (031) 354 149
e-pošta: park.goricko@siol.net

Novice iz parka

Pepi in njegovo gnezdo, EKOCKRAT

30.06.2009

V mescu juniju je izšla knjiľica z naslovom Pepi in njegovo gnezdo. Knjľica je prva v zbirki EKOŠKRAT, ki jo je napisala Aleksandra Pintarič in so jo ilustrirali učenci 1. razreda OŠ I v M. Soboti. Knjiľico je ob pomoči donatorjev zaloľil zavod za razvoj vrednot VISTA iz M. Sobote.

Pri izvedbi smo sodelovali tudi v Javnem zavodu Krajinski park Goričko, zato smemo skrbeti tudi za njeno promocijo in trľenje.

Knjiľica je ľe na seznamu priporočenih knjig za EKOBRALNO ZNAČKO. Na ta način se vključuje v program EKOŠOLA kot način ľivljenja.

Z nakupom knjiľice del sredstev prispevate za obnovo gnezd bele štorklje na območju KP Goričko in v Prekmurju. Če ľelite bomo vaše ime, kot donatorja tudi javno objavili.

TRGOVINA SONČNICA, Nataša Fartelj s.p. (BTC Murska Sobota)
TRAFIKA SALAMON, Metka Bohar s.p. (na trľnici)
POMURSKA ZALORBA D.D. Murska Sobota
GRAD NA GORIČKEM

Več o ponudbi Zavoda VISTA, najdete v priponki spodaj. Za večje število knjiľic izpolnite naročilnico.

naročilnicaponudba
Copyright © Krajinski park Goričko | Design & production CREATIV Novi mediji d.o.o. |