Informacijski center Krajinskega parka Goričko
Grad 191, 9264 Grad
Tel: ++386 2 551 88 60,
Fax: ++386 2 551 88 63
tel.: (031) 354 149
e-pošta: park.goricko@siol.net

Članki

Svetovni dan mokrišč ob Muri

trasa poti

03.02.2009

2. februar 2009, Gosdorf/Mureck- Trate- Zg. Konjišče

Mednarodni komite za ohranjanje reke Mure, ki združuje številne partnerje iz 4 držav, je ob letošnjem svetovnem dnevu mokrišč organiziral pohod ob reki Muri v znak ohranjanja mokrišč in želji ohranitev nezajezene reke Mure. Letošnji slogan pisarne Ramsar, Mokrišča povezujejo, je dokazalo tudi domala 500 pohodnikov ob reki v beli, snežni nedelji.

Pot smo začeli v Gosdorfu v Avstriji, kraju, ki je čedalje bolj znan po izvedbi projekta razširitve reke Mure na več kot 1 km dolgem odseku. Obrežne utrditve so odstranjene, rečni breg je podaljšan, ustvarjene so plitvine, otoki in prodišč, skratka Muri so vrnili nove, izgubljene habitate. Monitoring spremljajo preko videokamer, kjer lahko dnevno vidimo dogajanje ob reki. Posledice vračanja proda Muri se že kažejo v dvigovanju dna struge, oskrba rečne vode v stranskih rečnih strugah pa že vpliva tudi na dvig nivoja podtalnice v vodnjakih na levem bregu Mure. 

Pohodniki smo za tem prečkali most čez Muro v Murecku/Tratah, tokrat brez pregleda potnih listov, in ob Muri navzdol šli do gramoznic v Zg. Konjišču. Ob poti smo opazovali videz spremenjenega rečnega obrežja Mure na avstrijski strani in prisluhnili razlagi vodnikov o bogastvu in pomenu varovanja mokrišč ob Muri.
 
Ob tem velja omeniti, da je bila mejna Mura vse do leta 1989 nedostopna. Ob njej so svojo pot imeli edino stražarji meje, ljudje pa smo mejo lahko prečkali le na nadzorovanih prehodih – gibanje je bilo omejeno.
 
Obdobje ti. hladne vojne in Železne zavese, ki je razdelila Evropo po drugi vojni, je v ljudeh pustilo veliko tragičnih spominov, povezanih z dogodki nasilnega ali ukazanega preseljevanja ljudi ob meji po vojni. Po letu 1948, ko so se zaostrili odnosi med velesilama, so se tudi na Muri dogajala usodna prečkanja, ko so begunci vzhodno-evropskih držav plavali za svoje preživetje iz takratne Jugoslavije v svobodno kapitalistično državo, republiko Avstrijo in pri tem izgubili tudi življenje. Ljudem nedostopna Mura je omogočila miren razvoj naravi in ta je prav zato v mejnem pasu ostala bolj vitalna, vsaj na avstrijski strani, medtem ko smo na slovenski strani reki preveč približali meliorirana kmetijska zemljišča. Posledice zgrajenih elektrarn in regulirane struge, pa so prizadejale tudi močvirskim logom, ki se sušijo zaradi upada nivoja podtalnice.

Tako se mokrišča ob Muri povezujejo z območji narave v celotnem, najdaljšem habitatu, ki je ostal v Evropi v dolžini 8500 km in se razteza od Barentsovega do Črnega morja in Tržaškega zaliva ter povezuje ljudi v delu in aktivnostih o varovanju narave našim potomcem. Ime iniciative pod okriljem IUCN je evropska Zelena vez ali european Greenbelt.

Društvo Tabrih iz Razkrižja je poskrbelo za okrepčilo pohodnikov, ki so si poleg ribiškega doma v Zg, Konjiču ogledali tudi Očeta panonskih hrastov in zaledenele gramoznice. Ob naletavanju snega smo se vrnili nazaj na izhodišče, kjer nas je pričakala topla enolončnica. Manj utrujeni pohodniki so nadaljevali pot še do gradbišča opazovalnega stolpa, dvojne vijačnice, ob razširitvi Mure, večina pa se je odpravila domov.

Sedaj čakamo pomlad, ko bodo murski logi oživeli in ozeleneli, vendar bomo takrat vanje odhajali posamič, saj množični pohodi preveč zmotijo življenjski ciklus njihovih prebivalcev.

V letu 2009 je bil, to že 10 pohod, ki ob Muri obeležuje konvencijo sklenjeno v Ramsarju, z željo, da bi reka Mura s svojimi mokrišči postala v vseh 4 državah, Avstriji, Sloveniji, Madžarski in Hrvaški, območje Ramsar in biosferni rezervat v Evropi pod zaščito UNESCO. Kakovost tega območja – zadnjih 60 km tekoče reke Mure je v tem, da v strugi ni nobenega jezu in so mokrišča povezana z reko Dravo in navzdol z Donavo.

Društvo Tabrih iz Razkrižja je akcijo začelo leta 2000, v letu 2010 pa bo minilo od tega dogodka in začetka delovanja društva 10 let. Tako vabimo vse ljubitelje mokrišč reke Mure že sedaj na pohod, ki bo v nedeljo 31.01.2010 na območju Razkrižja.
 
Vabimo vas tudi k obisku spletne strani društva Tabrih in društva LEiV

Besedilo: Stanka Dešnik
Foto: s.dDešnik in Kristjan Malačič

razširitev struge reke Mure
Bernd Wieser, Peter Arzenšek
Berthold Langer, Bertl
zbiranje
predsednik društva Tabrih, Franc Žižek
razlage
pozdravni nagovor župana Vukana
poslušalci
in pohodniki
z razlogom
prevod v slovenščino in pozdrav v nemščini, Stanka
vodniki
pred startom
začetek pohoda
čistilna naprava ob Muri - Cmurek
most čez Muro
Slovenija - 11-mlinski kanal - stara Mura
desni breg
nekdanja pot graničarjev
razlage vodnikov
pohodniki
začetek razširitve na avstrijski strani
brzica
dobra volja
opazovanje čez Muro
pogovor ob in o tablah
gramoznice v Konjišču
pojasnjevalne table
oče panonskih hrastov
hrast pod streho
okrepčilo ob ribiškem domu
skozi log
Copyright © Krajinski park Goričko | Design & production CREATIV Novi mediji d.o.o. |