Informacijski center Krajinskega parka Goričko
Grad 191, 9264 Grad
Tel: ++386 2 551 88 60,
Fax: ++386 2 551 88 63
tel.: (031) 354 149
e-pošta: park.goricko@siol.net

Poti po Goričkem

Tematske poti

Gozdna učna pot "Fuks graba" (4,6 km)

Relacija

Korovci-Gerlinci-Korovci

V Korovski gori je v sklenjenem mešanem gozdu nekdanji lastnik Jože Toplak zasnoval in vzpostavil gozdno učno pot z imenom Fuks graba, kot v nemščini zaradi prisotnosti lisic pravijo gozdni grapi. Gozdno učno pot so z 9 vsebinskimi točkami opremili strokovnjaki Zavoda za gozdove iz M.Sobote in tako na zanimiv način predstavili to naravno vrednoto. V njej se lahko seznanite s sestojem črne jelše, pomenom gozdnega roba, smrekovo monokulturo, lisičjim domom, obnovo gozda, lovskimi objekti, rastjo drevesa in pedološkim prerezom tal. Vseskozi se ob poti poimensko predstavijo tudi različne vrste dreves, ki rastejo na Goričkem ali pa so bile semkaj zanesene od drugod. Posebna dragocenost naravne vrednote eko-sistemskega pomena je potoček, ki se vije ob poti v številnih meandrih. Po poti vodi Lisička, ki jo je narisal Miki Muster.

Dolžina: 4,6 km, krožna
Število vsebinskih točk: 9
Začetek poti: Korovci 
Potreben čas za ogled: 2 uri
Nadmorska višina: začetek 245 m n.m.v. , na vrhu poti 305 m n.m.v.


Turistična gozdna učna pot Fuks graba,
Turistično društvo Korovci, Korovci 16,
T: ++386 (0)2 540 10 47, ter na Občini Cankova T:++386 (0)2 540 93 70
Vodenje: Turistično društvo Korovci, T: 02 540 1047 in M: 031 469 923 - Danica Wolf


Vstopnina:
Informacije tudi na Zavodu za gozdove
Zavod za gozdove, OE Murska Sobota
++386 (0)2 534 95 00


Zloženka iz leta 1996
Copyright © Krajinski park Goričko | Design & production CREATIV Novi mediji d.o.o. |