Informacijski center Krajinskega parka Goričko
Grad 191, 9264 Grad
Tel: ++386 2 551 88 60,
Fax: ++386 2 551 88 63
tel.: (031) 354 149
e-pošta: park.goricko@siol.net

Vodnice/ki v gradu Grad

Središče za obiskovalce    

Informacije o ogledu gradu in o obisku v Krajinskem parku
       Telefon    ++386 (0)2 551 88 60
++386 (0)2 551 88 70
++386( 0)41 659 436
      vodniki@goricko.info
    Fax   ++386 (0)2 551 88 63    

Vodja -
Vodnik v zavarovanem
območju III

  Marina Horvat
 
  ++386 (0)2 551 88 60
++386 (0)51 611 254
  marina.horvat@goricko.info
Vodnik v zavarovanem
območju V
  Štefanija Fujs
  

++386 (0)2 551 88 60
++386 (0)41 659 436

  stefka.fujs@goricko.info

 

 

Copyright © Krajinski park Goričko | Design & production CREATIV Novi mediji d.o.o. |