Informacijski center Krajinskega parka Goričko
Grad 191, 9264 Grad
Tel: ++386 2 551 88 60,
Fax: ++386 2 551 88 63
tel.: (031) 354 149
e-pošta: park.goricko@siol.net

NAJ ograček na Goričkon 2018 z brajdo

Objava prostega delovnega mesta za določen čas - naravovarstveni sodelavec III (terenski upravljavec projekta 2)
4. Javni poziv za oddajo vlog za podelitev pravice do uporabe kolektivne blagovne znamke
Razpis za 10. Fotografski natečaj v Krajinskem parku Goričko
Objava prostega delovnega mesta za določen čas - naravovarstveni sodelavec V
Objava prostega delovnega mesta za določen čas - vzdrževalec II: rok 14. maj 2018
NAJ travnik Goričko 2018, javni poziv za prijavo in izbor
NAJ ograček na Goričkon 2018 z brajdo
Objava prostega delovnega mesta za določen čas - naravovarstveni nadzornik III
Javno naročilo "Cenitev kmetijskih zemljišč na območju Natura 2000 Goričko v okviru projekta Gorička krajina"
Objava prostega delovnega mesta za določen čas s krajšim delovnim časom - čistilka M/Ž
Javno naročilo "Popisi za pogodbeno ali skrbniško varstvo populacij in spremljanje učinkovitosti ukrepov za travniškega postavneža na območju Natura 2000 Goričko v okviru projekta Gorička krajina"
Javno naročilo "Košnja in obnova travnikov na območju Natura 2000 Goričko v sklopu projekta Gorička krajina"
Javno naročilo "Popisi za pogodbeno ali skrbniško varstvo ključnih populacij in popisi izhodiščnega stanja ter spremljanje učinkovitosti ukrepov za temnega in strašničinega mravljiščarja"
Javno naročilo "Košnja in obnova travnikov na območju Natura 2000 Goričko" v sklopu projekta Gorička krajina"
Naj sadovnjak Goričko 2018, javni poziv za prijavo in izbor
Naravovarstveni sodelavec III - M/Ž
Naravovarstveni sodelavec V - M/Ž
Objava prostega delovnega mesta za določen čas - naravovarstveni sodelavec V - M/Ž)
6. Kviz o naravi in človeku
5. Mednarodni natečaj v ustvarjanju
Raziskovanje naravnih parkov Slovenije

Predmet razpisa
Predmet javnega poziva so vrtovi v Krajinskem parku Goričko, ki imajo poleg oskrbne tudi kulturno-krajinsko in naravovarstveno vrednost. Namen izbora je spodbuditi gopodinje/ce, da pridelujejo hrano za družino na naravi prijazen način in pri tem skrbijo tudi za videz kulturne krajine, nadaljevanje tradicije, ohranjanje sort ter tudi za ohranjanje živalskih in rastlinskih vrst v Naturi 2000 na območju Krajinskega parka Goričko. Komisija bo letos posebej pozorna na "brajdo" in "lugaš" na vrtu ali ob hiši.
Pogoji za prijavo
Na izbor se lahko prijavijo vse osebe, ki so lastniki ali uporabniki vrta na območju Krajinskega parka Goričko. Vsakega prijavitelja bo obiskala strokovna komisija. Vrt si bo ogledala po predhodni najavi in ga ocenila na podlagi objavljenih kriterijev: vključevanje v krajino, skrb za prostoživeče živali, skrb za okolje, pestrost vrst gojenih rastlin, način gospodarjenja, urejenost, splošni vtis.
Rok in način prijave
Prijave za »NAJ OGRAČEK« v Krajinskem parku Goričko zbiramo do 16. julija 2017. Po izteku časa za prijave se bomo z vsakim od prijavljenih dogovorili o obisku komisije, ki si bo ob navzočnosti lastnika/ce oz uporabnika/ce vrt ogledala. Ogledi bodo potekali med 16. in 30. julijem.
Prijave na razpis zbira Štefka Fujs po tel. številki 02 551 88 60, ali mobilni št. 041 659 436 ali na elektronskem naslovu stefka.fujs@goricko.info
Nagrade
Prvi trije najboljši po izboru komisije za Naj ograček na Goričkon bodo nagrajeni s praktičnimi nagradami donatorjev.
Razglasitev
Razglasitev najlepšega vrta bo na prireditvi Den Meštrov, ki jo organizira Goričko drüjštvo za lepše vütro, v Mačkovcih na Marofu, v nedeljo 3. septembra 2017.
Stanislava Dešnik,
direktorica, Javni zavod Krajinski park Goričko
Jožica Celec,
predsednica, Goričko drüjštvo za lepše vütro
Opombe: 
- zaposleni v Javnem Zavodu Krajinski park Goričko in njihovi najožji sorodniki, ki imajo vrt na Goričkem, so izključeni iz tekmovanja.
Člani strokovne komisije:
dr. Tanja Simonič Korošak, Oblikovanje krajine
Simona Potočnik, Biotehniška šola Rakičan
Breda Vičar, Kmetijsko gozdarski zavod, KGZ, M. Sobota
Jožica Kapun Maršik, Kmetijsko gozdarski zavod, KGZ, M. Sobota
Suzana Škodnik in Lovro Vehovar, GDLPV
Stanka Dešnik, Javni zavod Krajinski park Goričko


JAVNI POZIV

Javni zavod Krajinski park Goričko in Goričko drüjštvo za lepše vütro v sodelovanju z Javnim zavodom za kmetijstvo in gozdarstvo, M. Sobota in Biotehniško šolo Rakičan, četrtič razpisujejo ocenjevanje za:

»NAJ OGRAČEK«, za izbor najlepšega gospodinjskega vrta po izboru strokovne komisije v Krajinskem parku Goričko.

Predmet razpisa
Predmet javnega poziva so vrtovi v Krajinskem parku Goričko, ki imajo poleg oskrbne tudi kulturno-krajinsko in naravovarstveno vrednost. Namen izbora je spodbuditi gopodinje/ce, da pridelujejo hrano za družino na naravi prijazen način in pri tem skrbijo tudi za videz kulturne krajine, nadaljevanje tradicije, ohranjanje sort ter tudi za ohranjanje živalskih in rastlinskih vrst v Naturi 2000 na območju Krajinskega parka Goričko. Komisija bo letos posebej pozorna na "brajdo" in "lugaš" na vrtu ali ob hiši.

Pogoji za prijavo
Na izbor se lahko prijavijo vse osebe, ki so lastniki ali uporabniki vrta na območju Krajinskega parka Goričko. Vsakega prijavitelja bo obiskala strokovna komisija. Vrt si bo ogledala po predhodni najavi in ga ocenila na podlagi objavljenih kriterijev: vključevanje v krajino, skrb za prostoživeče živali, skrb za okolje, pestrost vrst gojenih rastlin, način gospodarjenja, urejenost, splošni vtis.

Rok in način prijave
Prijave za »NAJ OGRAČEK« v Krajinskem parku Goričko zbiramo do 15. junija 2018. Po izteku časa za prijave se bomo z vsakim od prijavljenih dogovorili o obisku komisije, ki si bo ob navzočnosti lastnika/ce oz uporabnika/ce vrt ogledala. Ogledi bodo potekali med 26. in 29. junijem.

Prijave na razpis zbira Štefka Fujs po tel. številki 02 551 88 60, ali mobilni št. 041 659 436 ali na elektronskem naslovu stefka.fujs@goricko.info

Nagrade
Prvi trije najboljši po izboru komisije za Naj ograček na Goričkon bodo nagrajeni s praktičnimi nagradami donatorjev.

Razglasitev
Razglasitev najlepšega vrta bo na prireditvi Den Meštrov, ki jo organizira Goričko drüjštvo za lepše vütro, v Bodoncih, v nedeljo 2. septembra 2018.

Stanislava Dešnik,
direktorica, Javni zavod Krajinski park Goričko

Jožica Celec,
predsednica, Goričko drüjštvo za lepše vütro

Opombe: 
- zaposleni v Javnem Zavodu Krajinski park Goričko in njihovi najožji sorodniki, ki imajo vrt na Goričkem, so izključeni iz tekmovanja.

Člani strokovne komisije:
dr. Tanja Simonič Korošak, Oblikovanje krajine
Simona Potočnik, Biotehniška šola Rakičan
Breda Vičar, Kmetijsko gozdarski zavod, KGZ, M. Sobota
Jožica Kapun Maršik, Kmetijsko gozdarski zavod, KGZ, M. Sobota
Lovro Vehovar, GDLPV
Stanka Dešnik, Javni zavod Krajinski park Goričko

 

Copyright © Krajinski park Goričko | Design & production CREATIV Novi mediji d.o.o. |