Informacijski center Krajinskega parka Goričko
Grad 191, 9264 Grad
Tel: ++386 2 551 88 60,
Fax: ++386 2 551 88 63
tel.: (031) 354 149
e-pošta: park.goricko@siol.net

Črtasti medvedek

Črtasti medvedek na konjski grivi©M.Podletnik

ČRTASTI MEDVEDEK (Callimorpha quadripunctaria)

OPIS: do 7 cm velik metulj z značilnim vzorcem za zgornji strani sprednjih kril (belorumene proge), spodnja stran kril opečnate barve

HRANA: hranilne rastline ličink so konjska griva, navadna dobra misel ter vrste iz rodov mete, osata, gadovca in grabljišča

HABITAT: gozdni robovi in gozdne poti,  območja z zeliščno gozdno vegetacijo

RAZMNOŽEVANJE: gosenice so polifagi (prehranjujejo z več rastlinami); vrsta prezimi kot larva; 1 generacijska vrsta - aktivna med julijem in septembrom

RAZŠIRJENOST: evropska in azijska vrsta, v Sloveniji splošno razširjen

DEJAVNIKI OGROŽANJA: posegi v gozdne robove, zaraščanje gozdnih robov z lesnimi vrstami, pogozdovanje gozdnih jas

VAROVANJE: ohranjanje gozdnih robov z zeliščno vegetacijo

VARSTVENI STATUS: V- ranljiva vrsta

 

 

Copyright © Krajinski park Goričko | Design & production CREATIV Novi mediji d.o.o. |