Informacijski center Krajinskega parka Goričko
Grad 191, 9264 Grad
Tel: ++386 2 551 88 60,
Fax: ++386 2 551 88 63
tel.: (031) 354 149
e-pošta: park.goricko@siol.net

Potočni škržek

POTOČNI ŠKRŽEK (Unio crassus)

OPIS: v povprečju do 7 cm velika školjka, ledvičaste oblike, starejše živali imajo temnejšo lupino zaradi apnenčaste/železove ali manganove prevleke 

HRANA: filtrator  - iz vode filtrira plankton in detrit

HABITAT: čisti rečni ekosistemi (potoki in reke) s peščenim ali prodnatim dnom, živi zakopan v dno

EKOLOGIJA VRSTE: razvoj potočnega škržka je odvisen od prisotnosti določenih vrst rib - školjka s posebnim delom spusti svoje larve imenovane glohidij v vodo, larve nato parazitirajo v škrgah, kamor se pritrdijo z bisusno nitjo in kaveljčkoma; ko se iz glohidija razvije školjkica, zapusti gostitelja, potone na dno in se zakopa v peščeno dno

RAZŠIRJENOST: Evropa in Bližnji Vzhod, v Sloveniji redek

DEJAVNIKI OGROŽANJA: onesnaženje voda, izgradnja jezov, izsuševanje, sedimentacija in povečano plenjenje

VAROVANJE: ohranjanje čistih voda z naravno strugo, zmanjševanje sedimetacije

VARSTVENI STATUS: E- prizadeta vrsta

 

Dodatni vir: Vaupotič, M. in Govedič, M. (2009). Razširjenost navadnega (potočnega) škržka na Goričkem. NATURA SLOVENIAE 11(2): 27-38. 

 

Copyright © Krajinski park Goričko | Design & production CREATIV Novi mediji d.o.o. |