Informacijski center Krajinskega parka Goričko
Grad 191, 9264 Grad
Tel: ++386 2 551 88 60,
Fax: ++386 2 551 88 63
tel.: (031) 354 149
e-pošta: park.goricko@siol.net

Sveti Javnega zavoda Krajinski park Goričko

Strokovni svet Javnega zavoda Krajinski park Goričko

predsednik:
Jožef Sedonja
člana:
Stanislava Dešnik,direktorica Javnega zavoda Krajinski park Goričko
Kristjan Malačič, naravovarstveni nadzornik v Krajinskem parku Goričko

Svet Javnega zavoda Krajinski park Goričko

predsednica:
dr. Katarina Groznik Zeiler

Svetniki/ce: 
Doris Gumilar, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje
Goran Kitić, Ministrstvo za finance
Saša Fras, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor
Stanko Čerpnjak, Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport
Miran Maučec, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Stanislav Sraka, Razvojna agencija Sinergija
Drago Vogrinčič, Občina Cankova (podpredsednik sveta)
Marjan Kardinar, Občina Dobrovnik
Herman Kisilak, predstavnik nevladnih organizacij
Lidija Bernjak Sukič, Javni zavod Krajinski park Goričko

 

Copyright © Krajinski park Goričko | Design & production CREATIV Novi mediji d.o.o. |