Informacijski center Krajinskega parka Goričko
Grad 191, 9264 Grad
Tel: ++386 2 551 88 60,
Fax: ++386 2 551 88 63
tel.: (031) 354 149
e-pošta: park.goricko@siol.net

Iskanje puščavnika je obrodilo sadove

Sestoj glavatih vrb

Al Vrezec, strokovnjak za hrošče, je za namene opredelitve dreves primernih za pogodbeno varstvo za ohranjanje vzhodnega puščavnika (Osmoderma barnabita) na zahodnem območju Natura 2000 Goričko v juliju pregledal 230 dreves vrb (Salix). Pregled drevesnega mulja v dostopnih duplih je pokazal, da je puščavnik na območju splošno razširjen. V pregledu je bilo 43 (19 %) dreves ocenjenih kot neprimernih za sklepanje pogodbenega varstva, 10 (4 %) kot primernih brez sklepanja pogodbenega varstva, 77 (33 %) kot primernih s pogojno možnostjo sklepanja pogodbenega varstva in 100 (43 %) kot primernih za sklepanje pogodbenega varstva. Podane so tudi smernice za upravljanje z drevesi za dolgoročno zagotavljanje habitata puščavnika.

Za dolgoročno ohranjanje populacije puščavnika je potrebno ohraniti in razširiti mrežo dreves po celotnem območju, razdalja med sosednjimi drevesi naj ne presega 250 m. Za zagotovitev večjih populacijskih jeder je smiselno izbirati drevesa v gručastih ali linijskih sestojih. V nekoč že obrezanih glavatih vrbah je potrebno nadaljevati z vzdrževanjem dreves. Javni zavod Krajinski park Goričko bo zato v sklopu projekta Gorička krajina* z zainteresiranimi lastniki stopil v kontakt in sklenil pogodbeno varstvo za dolgotrajno ohranjanje ustreznih habitatov za puščavnika.

Več si lahko preberete v spodnjem poročilu.

 

* Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

 

Grad, 5. 12. 2018

Avtor besedila: Al Vrezec, Tadej Törnar

Avtor fotografij: Tadej Törnar

 

Copyright © Krajinski park Goričko | Design & production CREATIV Novi mediji d.o.o. |