Informacijski center Krajinskega parka Goričko
Grad 191, 9264 Grad
Tel: ++386 2 551 88 60,
Fax: ++386 2 551 88 63
tel.: (031) 354 149
e-pošta: park.goricko@siol.net

Postavljanje lovnih prež za velikega skovika

Zaposleni JZ KPG pri postavljanju lovnih prež

V torek, 8. 5. 2018, smo zaposleni na Javnem zavodu Krajinski park Goričko v sklopu projekta Gorička krajina pričeli s postavitvijo lovnih prež na zahodnem delu območja Natura 2000 Goričko. Na območjih, kjer se pojavlja veliki skovik (po domače čuk), smo se v Nuskovi z zainteresiranimi lastniki dogovorili za postavitev približno 20 cm debelih in 3 metre visokih robinijevih okroglic. Približno pol metra v tla postavljene robinijeve okroglice bodo na območjih postavljanja velikemu skoviku in drugim pticam služile za lovljenje žuželk v bližnjih mejicah in travnikih. Postavljanje prež je potrebno, ker na teh območjih manjkajo naravne strukture, kot so posamezna drevesa ali mejice, ki bi tem živalim zagotavljale preže za lov.

V petek, 1. 6. 2018 smo nadaljevali s postavljanjem prež na vzhodu, natančneje v Markovcih. Na območjih, kjer primanjkuje naravnih struktur, smo postavili 64 prež. S tem smo velikemu skoviku omogočili lažji ulov in boljši izplen plena oz. žuželk na bližnjih površinah, kot so travniki in grmovnice, v katerih se žuželke namnožijo. Tekom projekta bomo postavili še 315 prež na območju Natura 2000 Goričko.

V sklopu projekta Gorička krajina bomo med drugim iskali zainteresirane, ki imajo na območju Natura 2000 Goričko ustrezna zemljišča za nadaljnje postavljanje prež, puščanje nepokošenih pasov in ohranjanje obstoječih mejic, z namenom povečanja prostorov, v katerih se lahko namnožijo žuželke, ki so hrana velikemu skoviku in drugim živalim.

Zainteresirane, ki bi želeli del svojih parcel nameniti ohranjanju velikega skovika, pozivamo, da nas pokličejo na telefonsko številko 02-551-88-71 med ponedeljekom in petkom med 8. - 14. uro. Lahko nam tudi pišete na tadej.tornar@goricko.info.

Postavljanje prež in ostale zgoraj omenjene aktivnosti se izvajajo v sklopu projekta Gorička krajina, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Primer postavljenih prež med travnikov in njivo za nadaljnjo nemoteno obdelavo
Postavljene preže na robu travnika
Preže je potrebno ustrezno utrditi
Lovne preže bodo velikemu skoviku omogočile lažji lov žuželk

 

Copyright © Krajinski park Goričko | Design & production CREATIV Novi mediji d.o.o. |