Informacijski center Krajinskega parka Goričko
Grad 191, 9264 Grad
Tel: ++386 2 551 88 60,
Fax: ++386 2 551 88 63
tel.: (031) 354 149
e-pošta: park.goricko@siol.net

Mura Raba TV II

    

OSEBNA IZKAZNICA PROJEKTA MURA RABA TV II

Naslov projekta

Kulturno in medijsko sodelovanje obmejnega prostora med Rabo in Muro

Akronim

 Mura RabaTV II

Prednostna naloga

 

Organizacija vodilnega partnerja

 

Država vodilnega partnerja

 

Organizacije partnerjev

  Javni zavod Krajinski park Goričko; 
  HI-FI Videostudio d.o.o.;
  Szentgotthárd Városi Televízió és Kábelüzemeltető Kft. (TV Monošter)

  Magyarországi  Szlovének Szövetsége (Zveza Slovencev na Madžarskem)

Vključene regije/županije

  Slovenija: Pomurje: Madžarska: Vas, Zala

Datum začetka – datum konca

  januar 2012 – marec 2015

Skupni proračun projekta 

 odobrena sredstva 
 ESRR 
 583.342,82   EUR

 

 

Partner  
JZ KP Goričko

 Zahtevani znesek  
 ESRR 

 Državna 
 s
redstva : 

 Druga sredstva: 

Slovensko Porabje je tipičen primer, kjer je vidno, da lahko državna meja (železna zavesa) pusti na ljudeh neizbrisen pečat. Porabski Slovenci so bili desetletja ločeni od svoje matične domovine in so živeli brez kakršnih koli stikov z domovino matičnega naroda. Etnično skupino (porabski Slovenci) sestavljajo ljudje, ki si delijo enako kulturne značilnosti. Da bo tudi ta etnična skupina še naprej sposobna in zmožna ohranjati svojo etnološko dediščino, ponos in identiteto, da bosta slovenski jezik in kultura porabskih Slovencev njihova prednost in ne problem, lahko dosežemo s tesnejšo povezanostjo porabskih Slovencev z matičnim nacionalnim korpusom. Zagotoviti je potrebno večjo možnost delovanja manjšine v javnosti, predvsem preko televizijskega medija ter skušati v pozitivnem duhu do jezika manjšine razvijati taka stališča, ki bodo pospeševala znanje in uporabo narečja, ki mu grozi izumrtje.

Cilj projekta je tako medsebojno spoznavanje Slovencev in Madžarov. Kulturne razlike so znotraj območja sodelovanja precejšnje in raznolike, vendar pa predstavljajo dobro osnovo za sodelovanje. Cilj programa je doseči medkulturno spoznavanje ljudi na obeh straneh meje ter promocija obmejnega območja, med drugim tudi dvig privlačnosti in okrepitev kulturne identitete porabskih Slovencev.

V projektu je nastalo 260 dvojezičnih oddaj s poudarkom na kulturnem čezmejnem sodelovanju, vas Verica v Porabju je dobila optično omrežje, mladi iz Porabja in Pomurja pa so v sklopu medijskih taborov spoznavali delo na televiziji v Monoštru in Murski Soboti.

Vzpostavitev info točk in odprtje spletnega portala www.muraraba.eu je zadnja aktivnost projekta. V sklopu portala je predstavljenih 22 t. i. info točk, od tega 15 na Goričkem in 7 v Porabju. Na vsaki točki je omogočen tudi brezplačni dostop do interneta. Osnovni namen portala je skupna promocija območja Goričkega in Porabja. 

 

Copyright © Krajinski park Goričko | Design & production CREATIV Novi mediji d.o.o. |