Informacijski center Krajinskega parka Goričko
Grad 191, 9264 Grad
Tel: ++386 2 551 88 60,
Fax: ++386 2 551 88 63
tel.: (031) 354 149
e-pošta: park.goricko@siol.net

dr. István Szentirmai

            

Vabilo

Stanje Natura 2000 območja v Narodnem parku Őrség: habitati in dnevni metulji
Delavnica in novinarska konferenca

Datum: 17. marec 2011

Kraj: Uprava Narodnega parka Őrség – Izobraľevalno središče Harmatfű, Őriszentpéter, Siskaszer 26/A, Madľarska

Namen delavnice je predstavitev in razprava o prvih delnih rezultatih kartiranja habitatnih tipov in dnevnih metuljev v območju projekta »Krajina v harmoniji«, ki se izvaja v okviru Operativnega programa Slovenija-Madľarska 2007-2013.

Program delavnice:

10:00

-

Pozdrav direktorja Narodnega parka Őrség, dr. Tiborja Markovicsa

10:10

-

Predstavitev dosedanjih rezultatov projekta “Krajina v harmoniji” – dr. István Szentirmai

10:30

-

Rezultati kartiranja habitatov v Natura 2000 območju Őrség v letu 2010 – dr. Gergely Király in Attila Mesterházy

11:00

-

Rezultati inventarizacije dnevnih metuljev v Natura 2000 območju Őrség v letu 2010 - Szabolcs Sáfián

11:30

-

Kartiranje habitatnih tipov v Sloveniji - Mladen Kotarac

11:45

-

Uporaba rezultatov kartiranja za potrebe varstva narave – dr. István Szentirmai

12:15

-

Novinarska konferenca

Veselimo se snidenja z vami!

Dr. István Szentirmai
Vodja oddelka

Izjava za medije je priloľena.


Delavnica in novinarska konferenca projekta »Krajina v harmoniji«

uvod v delavnico

17. marca 2011 je Uprava Narodnega parka Őrség v kraju Őriszentpéter, pripravila delavnico in novinarsko konferenco z naslovom Stanje Natura 2000 območja v Narodnem parku Őrség: habitati in dnevni metulji. Na njej so madľarski strokovnjak predstavili prve delne rezultate kartiranja habitatnih tipov in dnevnih metuljev v projektnem čezmejnem območju Natura 2000 vzdolľ Slovensko-Madľarske meje.

V uvodu je dr. István Szentirmai, kot predstavnik vodilnega partnerja Narodnega parka Őrség predstavil dosedanje rezultate projekta “Krajina v harmoniji”. Izpostavil je nakup štirih kompletov mehanizacije za košnjo in vzdrľevanje travnikov, izvedbo sedmih kmetijskih forumov, nakup opreme za kmečko sirarno v Ratkovcih, izdajo priročnika za kmetovalce in drugo.

Dr. Gergely Király in Attila Mesterházy sta nadaljevala s predstavitvijo rezultatov kartiranja habitatov v Natura 2000 območju Őrség v letu 2010. Od skupne površine 60.000 hektarjev so v letu 2010 kartirali polovico Natura 2000 območja Őrség. Med habitati prevladujejo smrekovi in borovi gozdovi s 34 % ter pionirski gozdovi na zaraščajočih površinah ter ob slovensko-madľarski meji, kjer je bila nekoč zastraľena in neprehodna meja v pasu nekaj 10 m v t.i. ľelezna zavesa. Nekoč oran pas je ponovno osvojila vegetacija in je videti kot zelenem pas, ki se vije od severa do juga Evrope imenovan tudi Zeleni pas. (European Greenbelt). Kot zanimivost sta navedla plantaľe z »novoletnimi« smrečicami, ki zavzemajo 1 % kartiranega območja.

Szabolcs Sáfián je povzel rezultate inventarizacije dnevnih metuljev na okrog 90.000 hektarjih površin v Natura 2000 območju Őrség. Od aprila do avgusta so lepidopterologi inventarizirali 101 vrsto dnevnih metuljev. Pri tem so za to območje popisali tri nove vrste in sicer Everes alcetas, Lopinga achine and Hipparchia fagi. 

Kot zadnji je Mladen Kotarac iz Centra za kartografijo favne in flore (CKFF) predstavil pomen in metode kartiranja habitatnih tipov v Sloveniji. CKFF je v lanskem letu opravil prvo

poskusno kartiranje habitatnih tipov na vzhodnem delu Goričkega ter inventarizacijo jesenskega spektra dnevnih metuljev v skoraj vseh popisnih kvadrantih na Goričkem. V dveh mesecih so popisali 61 vrst dnevnih metuljev ter kompleks Leptidea sinapis/reali, med rugim tudi vrsto Lopinga achine.
Rezultate kartiranj bomo uporabili za pripravo smernic za varstvo narave ter vzdrľen razvoj v projektnih območjih Narodnega parka Őrség, Krajinskega parka Goričko, pripravo atlasa dnevnih metuljev v Natura 2000 območjih Őrség in Goričko in pripravo vodnikov o metuljih, o ľivljenjskih okoljih in o rastlinah.

Tekst in foto: Gregor Domanjko, koordinator projekta Krajina v harmoniji

Madľarski luąatelji in predavatelji
Slovenski udeleľenci in predavatelj
Attila Mesterházy
Szabolcs Sáfián
Razsirjenost metulja Lopinga achine
Mladen Kotarac

 

Copyright © Krajinski park Goričko | Design & production CREATIV Novi mediji d.o.o. |