Informacijski center Krajinskega parka Goričko
Grad 191, 9264 Grad
Tel: ++386 2 551 88 60,
Fax: ++386 2 551 88 63
tel.: (031) 354 149
e-pošta: park.goricko@siol.net

Janez Karmen Ana in Stanka

ČEZMEJNI STROKOVNI IZLET Z OGLEDOM SIRARNE NA MADŽARSKEM IN NA GORIČKEM

SREDA, 3. NOVEMBER 2010

9.00

Odhod iz M. Sobote,
kmetijsko gozdarski zavod, parkirišče pri Maximusu

  9.00 – 10.30

Voľnja Dobrovnik, Kobilje, Nemesnep, Magyarszombatfa

10.30 – 12.00

 

Sirarna kozji siri - Őrségi Inyes
Buzás Attila Sándor, Gödörházi u.55a
http://www.inyes.hu/

12.00 – 12.20

Vožnja do Ratkovec

12.20 – 13.45

Kmečka sirarna Gorički raj Valentina Šeruga Lazarovski Ratkovci  20 a, 9207 Ratkovci

13.45 – 14.00

Vožnja do Otovec

14.00 – 15.00

Kosilo na turistični kmetiji Smodiš *** in ogled razstave sadeľev iz visokodebelnih sadovnjakov

15.00 – 15.30

Vožnja do gradu Grad

15.30 – 17.00

Ogled gradu, zdravica v grajski kleti

Stroški izleta : 20 EUR. Prijave do 2.11.2010 zbira Janez Lebar, mobi: 031 703 604 ali janez.lebar@gov.si 
Prosimo imejte pri sebi osebni dokument zaradi morebitne obmejne kontrole.

Sestavila: S. Dešnik, univ.dipl.inľ.kraj.arh
Janez Lebar, Kmetijsko gozdarski zavod

Dr. Bernard Goršak
direktor
Javnega zavoda Krajinski park Goričko
 

Grad, 21.10.2010         

Zemljevid najdete tukaj  


Z rejci drobnice po poti Goričkih sirov

V Javnem zavodu Krajinski park Goričko (JZ KPG) smo 3. novembra 2010 skupaj s KGZS-zavod Murska Sobota organizirali strokovni izlet za Društvo rejcev drobnice Pomurja. Namen čezmejnega izleta je bil obisk dveh sirarn, v Magyarszombatfa-ju na Madľarskem in v Ratkovcih na Goričkem, ki predelujeta ovčje, kozje in kravje mleko. Obenem je bila to dobra priloľnost, da katerega izmed obstoječih rejcev drobnice navdušimo za rejo mlečnih pasem.

Po prihodu v kraj Magyarszombatfa nas je 70-letni lastnik kozje sirarne g. Buzás Attila Sándor napotil v neke vrste vaško-kulturni dom, kjer nam je ob degustaciji svojih sirov predstavil svojo zgodbo o uspehu.

Leta 2002 se je po ločitvi od svoje ľene priselil nazaj iz Budimpešte v Magyarszombatfa in se kot agronom posvetil reji drobnice ter pridelavi sirov. Danes ima Attila osnovno čredo 75 koz rjave nemške pasme, 2 plemenska kozla in sirarno v kateri skupaj z eno zaposleno predeluje kozje in kravje mleko v 15 vrst sirov. Lastnih pašnikov nima, ampak so mu površine za pašo »odstopili« drugi ljudje v vasi samo zato, da se jim travniki ne zaraščajo. Kravje mleko za sire večinoma uvaľa iz Prlekije, saj ga v bliľini ne dobi dovolj oziroma mleko ni dovolj kakovostno. V osmih letih si je pridobil široko paleto svojih potrošnikov, saj sire prodaja od hotelov do restavracij od Magyarszombatfa-ja pa vse do Budimpešte.

Po ogledu sirarne na Madľarskem smo se odpeljali k Valentini Šeruga Lazarovski, ki je na Goričkem prva začela z rejo mlečnih pasem drobnice. Valentina je zbranim rejcem drobnice predstavila svojo idejo o reji ovc in koz z namenom zmanjšati zaraščanje Goričke krajine. Idejo smo podprli tudi v JZ KPG in v 3-letnem projektu Krajina v harmoniji, ki ga sofinancira Evropska unija, Sluľba vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko in JZ  KPG. Vodilni partner projekta je Narodni park Őrség, saj smo projekt pridobili v programu čezmejnega teritorialnega sodelovanja Slovenije z Madľarsko. S sredstvi iz projekta smo kupili in namestili opremo za sirarno v gasilskem domu v Ratkovcih, ki je bila z javnim pozivom predana v uporabo podjetju Gorički raj Vančo Lazarovski s.p. Smatramo, da bomo tudi tako lahko ohranili nekatere vrste metuljev, ki ľivijo na naših pašnikih in travnikih.

V sirarni imajo zdaj tudi ostali rejci moľnost predelave mleka. Po pokušini sirov in jogurta se jih je večina strinjala, da so Gorički siri vsaj tako dobri kot Madľarski. Razlika je seveda v receptih sirov in vrst mleka.

Pot smo nadaljevali do Turistične kmetije Smodiš v Otovcih, gradu Grad ter nazaj v Mursko Soboto.

Organizatorji smo bili na koncu izleta zadovoljni, da so vsaj nekateri udeleľenci spoznali, da reja mlečnih pasem drobnice predstavlja priloľnost za dodaten zasluľek na kmetiji. Veseli nas tudi, da se jih je pet prijavilo na brezplačni tečaj iz sirarjenja, ki bo januarja 2011 na Ptuju.

Za dodatne informacije se lahko obrnete na: Gregor Domanjko, tel. 551 88 68 ali gregor.domanjko@goricko.info

Besedilo in foto: Gregor Domanjko, koordinator projekta Krajina v harmoniji

Predsednik društva-Jože Majcenovič
Na drugi strani ograje pa je boljša trava
Udeleženci izleta pred kozjim hlevom
Paąne površine za hlevom
Kozja sirarna v Magyarszombatf-i
še več pašnikov za koze
Rejci na poti v vaško-kulturni dom
Različni siri iz kozjega mleka
Elisabeta Urisk Buzás Attila Sándor in Stanka Deąnik
Dobri so ti siri
Nina Valentina Ana in Karmen
V dežju so se koze umaknile v hlev
Pred zimo se koze parijo
ali se zopet hranijo
Kaj pa boste vi kupili?
Pred kmečko sirarno v Ratkovcih
Valentina o različnih vrstah sirov
Mmmmm tudi ti so dobri
V sirarni
Na razstavi pri Smodiševih
Kdo pozna to sorto?
Na gradu Grad

 

Copyright © Krajinski park Goričko | Design & production CREATIV Novi mediji d.o.o. |